Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Granberg, I. 1968: Surkörsbär - aktuellt fruktslag för hemodling - med landskapsvård i perspektivet.
Hemträdgården 23(3): 31-32


Kopplade växtnamn  [6]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Prunus cerasus 'Brunkörsbär'  
Prunus cerasus heinemanns konserva  
Prunus cerasus kæmpekirsebær   T  V 
Prunus cerasus 'Kelleris 16'  
Prunus cerasus 'Körösi'  
Prunus cerasus 'Triaux'