Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Diverse)
Karlsson, A. 2008: Inventering av säregna trädformer funna i Sverige.
LTJ-fakulteten SLU, Alnarp


Kopplade växtnamn  [6]
 A   C   J   P   Q 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Alnus incana f. semipinnata  Hyl. K  V 
Carpinus betulus f. lennwalliana  A.Nilsson K  V 
Juniperus communis 'Örsgänge'   K  V 
Picea abies 'Rydal'   K  V 
Prunus padus f. colorata  A.Nilsson K  V 
Quercus robur f. pendula  (Neill) K.Koch