Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Moberg, R. & Hultengren, S. 2016: Lavar - en fältguide.
Naturcentrum AB bokförlag, Stenungsund


Kopplade växtnamn  [29]
 A   B   C   E   F   H   L   M   O   P   R   S   U   V   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Alectoria sarmentosa  (Ach.) Ach. garnlav
Bryoria fuscescens  (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw. manlav A  V 
Cetraria islandica  (L.) Ach. islandslav lichenin A  P  V 
Cladonia arbuscula  (Wallr.) Flot. gulvit renlav A  V 
Cladonia coccifera  (L.) Willd. kochenillav
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg. grå renlav A  V 
Cladonia stellaris  (Opiz) Pouzar & Vezda fönsterlav A  V 
Evernia prunastri  (L.) Ach. slånlav A  V 
Flavocetraria nivalis  (L.) Kärnefelt & A.Thell snölav T  V 
Hypogymnia physodes  (L.) Nyl. blåslav A  V 
Lasallia pustulata  (L.) Mérat tuschlav A  V 
Letharia vulpina  (L.) Hue varglav A  V 
Lobaria pulmonaria  (L.) Hoffm. lunglav A  V 
Melanelia stygia  (L.) Essl. svart sköldlav
Ochrolechia parella  (L.) A.Massal. mångfruktig örnlav
Ochrolechia tartarea  (L.) A.Massal. örnlav orseille A  P  V 
Ophioparma ventosa  (L.) Norman vindlav A  V 
Parmelia omphalodes  (L.) Ach. letlav A  V 
Parmelia saxatilis  (L.) Ach. färglav A  V 
Peltigera aphthosa  (L.) Willd. torsklav A  V 
Peltigera canina  (L.) Willd. filtlav A  V 
Pertusaria amara  (Ach.) Nyl. bitterlav
Pseudevernia furfuracea  (L.) Zopf gällav A  V 
Ramalina fraxinea  (L.) Ach. brosklav
Stereocaulon paschale  (L.) Hoffm. påskrislav
Umbilicaria deusta  (L.) Baumg. svedlav
Vulpicida juniperinus  (L.) J.-E.Mattsson & M.J.Lai enlav
Xanthoria candelaria  (L.) Th.Fr. ljuslav
Xanthoria parietina  (L.) Th.Fr. vägglav