Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSamling)
SKUD-gruppen 2015: Nytt svenskt namn - sydrödek för Quercus falcata.
Nya svenska växtnamn,

Kommentar:  Förslag av B. Aldén. En art i rödekgruppen med sydligare utbredning än rubra. Har i Sverige även kallats sydlig rödek (efter det amerikanska namnet Southern red oak). Här har valts att korta namnet till sydrödek i analogi med t.ex. sydäppelros. Det i Sverige förr använda namnet spansk ek - en översättning från ett av de amerikanska namnen (Spanish oak) - för en produkt av denna art som använts till garvning, ger (för oss i Sverige) felaktiga associationer till denna art som är inskränkt till USA. Namnet spansk ek bör på sikt istället tas upp för hybriden Quercus x hispanica som uppträder just i Spanien.
> > till huvudreferens Nya svenska växtnamn


Kopplade växtnamn  [1]
 Q 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Quercus falcata  Michx. sydrödek