Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
PanAmerican Seed 2016: Viola x wittrockiana Matrix®.
Ball Horticultural Company

http://www.panamseed.com/plant_info.aspx?phid=046704283003478


Kopplade växtnamn  [50]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Viola x wittrockiana Matrix-Serien  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix beaconsfield ('Pas787325')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix blue blotch ('Pas835635')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix blue frost ('Pas284632')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix deep blue blotch ('Pas426588')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix lavender shades ('Pas882882')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix light blue ('Pas1305278')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix midnight glow ('Pas736727')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix morpheus ('Pas460054')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix ocean ('Pas419918')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix primrose ('Pas334536')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix purple ('Pas770616')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix red blotch ('Pas419934')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix red wing ('Pas491798')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix rose blotch ('Pas419956')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix rose ('Pas537117')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix rose wing ('Pas491796')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix sangria ('Pas770618')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix solar flare ('Pas882810')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix sunrise ('Pas334539')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix sunset  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix true blue ('Pas770615')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix white blotch ('Pas334560')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix white ('Pas334565')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix yellow blotch ('Pas334561')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) matrix yellow ('Pas334564')  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas1305278'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas284632'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas334536'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas334539'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas334560'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas334561'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas334564'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas334565'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas419918'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas419934'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas419956'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas426588'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas460054'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas491796'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas491798'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas537117'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas736727'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas770615'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas770616'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas770618'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas787325'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas835635'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas882810'  
Viola x wittrockiana (Matrix-Serien) 'Pas882882'