Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Rapport)
Svensson, K. 2004: Trädgårdsärt och trädgårdsböna. Kartläggning av de i Sverige marknadsförda sorterna 1850-1970.
Sverige Lantbruksuniversitet, Alnarp

http://www.pom.info/publ/Karin_Svensson%20.pdf


Kopplade växtnamn  [58]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Phaseolus vulgaris  L. K  T  V 
Phaseolus vulgaris (Brytböna-Gruppen) 'Hinrichs Jätte'  
Phaseolus vulgaris (Brytböna-Gruppen) 'Masterpiece'  
Phaseolus vulgaris (Brytböna-Gruppen) 'Steninge Hybrid'  
Phaseolus vulgaris (Kokböna-Gruppen) 'Sparris'  
Phaseolus vulgaris (Skärböna-Gruppen) 'Avantgarde'  
Phaseolus vulgaris (Skärböna-Gruppen) 'Erstling'  
Phaseolus vulgaris (Skärböna-Gruppen) 'Favorit'  Weibulls
Phaseolus vulgaris (Skärböna-Gruppen) 'Imperator'  
Phaseolus vulgaris (Skärböna-Gruppen) 'Upplands'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Daddel'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Flageolet Vax'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Ideal'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Mont d'Or'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Neger'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Original Vax'  
Phaseolus vulgaris (Vaxböna-Gruppen) 'Smördrottningen'  
Pisum sativum  L. K  T  V 
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Abundace'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'American Wonder'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Carter's Telephone'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Champion of England'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Daffodil'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Daisy'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Delikatess'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Excelsior'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Fairbeard's Nonpareil'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Gardener's First Market'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Gradus'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Hamlet'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Juno'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Non Plus Ultra'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Rival'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Springtide'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Stensärt'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'William Hurst'  
Pisum sativum (Märgärt-Gruppen) 'Witham Wonder'  
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Cavallius Tidig Jätte'   T  V 
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Diana'   T  V 
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Fürst Bismarck'  Benary 1885
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Moerheims Jätte'   T  V 
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Nanna'  
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Sabel'   T  V 
Pisum sativum (Sockerärt-Gruppen) 'Smör'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Automobil'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Buxbom'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Daniel O'Rourke'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Express'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Folger'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Henderson's First of All'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Kentish Invicta'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Låg Maj'   T  V 
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Rapid'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Record'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Regenta'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Roslagens'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Ruhm von Cassel'  
Pisum sativum (Spritärt-Gruppen) 'Snabel Jätte'