Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S. 1893: Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.
5:e uppl, F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [10]
 C   E   G   K   M   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. mjölke
Eriophorum alpinum  L.
Globularia vulgaris  L. berg-skrabba
Kochia hirsuta  (L.) Nolte
Malva rotundifolia  auct. non L.
Melilotus altissimus  Thuill. melot
Melilotus officinalis  auct. non (L.) Lam.
Scirpus caespitosus  ortogr. var.
Spirobassia hirsuta  (L.) Freitag & G.Kadereit luden saltört
Trichophorum cespitosum  (L.) Hartm. ramme