Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Vesterlund, O. 1893: Växtnamn på folkspråket.
Botaniska Notiser 1893: 133-135


Kopplade växtnamn  [21]
 A   B   C   L   O   P   R   T   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Alnus incana  (L.) Moench älder
Betula nana  L. rupris
Caltha palustris  L. kälblomma, skabbros
Carum carvi  L. kummil
Centaurea cyanus  L. blågubbe, blåherre
Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. kalfrumpa, räfrumpa
Convolvulus arvensis  L. fårtarmar
Cypripedium calceolus  L. grismagar
Lonicera xylosteum  L. trollbär
Lotus corniculatus  L. jungfru Marias kyrknycklar
Oxalis acetosella  L. guckumat
Papaver dubium  L. fallros
Pulsatilla vulgaris  Mill. oxöga
Ranunculus  L. midsommarsblomster, smörblomster
Rubus caesius  L. åkerhallon
Rubus chamaemorus  L. snåttron
Rubus idaeus  L. brandbär
Rubus saxatilis  L. krassbär
Taraxacum officinale  Weber sensu lato busros
Vaccinium vitis-idaea  L. linbär
Viburnum opulus  L. orgon