Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Jordbruksverket 2014: Sorter för odling av potatis.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/potatis/sorter.4.32b12c7f12940112a7c800023761.html


Kopplade växtnamn  [3]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Pentland Javelin'  
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Solist'  
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Vicking'   T  V