Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Åkesson, G. 1986: Känner du gräset i din gräsmatta?
Hemträdgården 41 (1): 10-14


Kopplade växtnamn  [28]
 A   C   D   F   L   P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agrostis stolonifera  L. A  O  V 
Agrostis tenuis  Sibth. A  V 
Cynosurus cristatus  L. A  V 
Deschampsia flexuosa  (L.) Trin. A  V 
Festuca duriuscula  auct. non L. A  V 
Festuca ovina  L. A  V 
Festuca ovina 'Barok'  
Festuca rubra  L. A  V 
Festuca rubra ssp. commutata  Gaudin tättuvad rödsvingel A  V 
Festuca rubra Kortrhizom-Gruppen  
Festuca rubra Långrhizom-Gruppen  
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Rubin'  SW
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Barfalla'  
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Menuet'  
Lolium perenne  L. A  V 
Lolium perenne (Grönyte-Gruppen) 'Barry'  
Lolium perenne (Grönyte-Gruppen) 'Servo'   A  V 
Phleum bertolonii  DC. A  V 
Phleum nodosum  L. A  V 
Phleum pratense ssp. nodosum  (L.) Dumort. turftimotej, vildtimotej
Poa annua  L. A  V 
Poa nemoralis  L.
Poa pratensis  L. A  V 
Poa pratensis 'Baron'  
Poa pratensis 'Fylking'  
Poa pratensis 'Sobra'  SW
Poa pratensis 'Sving'  
Poa trivialis  L. A  V