Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Takii Seed 2014: Viola cornuta F1 Four Seasons™ series.
Takii Seed

http://www.takiiseed.com/goods_list/goods_list_7.php?p=6&called=hijbwsrsok&sort=code&disp=10&now_page=6&m_no=F1FourSeasons


Kopplade växtnamn  [4]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Viola x williamsii Four Seasons-Serien  
Viola x williamsii (Four Seasons-Serien) 'Four Seasons Velvet'  
Viola x williamsii (Four Seasons-Serien) 'Four Seasons White'  
Viola x williamsii (Four Seasons-Serien) 'Four Seasons Yellow'