Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  [98]
 A   B   C   D   F   H   L   M   O   P   S   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Acer campestre  L. naver
Acer platanoides  L. lönn
Acer pseudoplatanus  L. sycomorlönn, tysk lönn A  V 
Achillea millefolium  L. backhumla, brässor, galentåra, jordhumla, näsgräs, pestilensblomma, rölleka, snöört, stengräs A  V 
Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale  (Koelle) Korsh. grå stormhatt, hundflocka, lusfloka, lusgräs
Aconitum napellus  L. munkhatt, munkmössa, stormhatt
Acorus calamus  L. kalmarerot, kalmerot, kalmus A  V 
Actaea spicata  L. hundbär, paddbär, trollbär A  V 
Adoxa moschatellina  L. desmansknopp
Aegopodium podagraria  L. kirs, kirskål, squallerkål A  V 
Aethusa cynapium  L. glis, vild persilja
Agaricus campestris  L. champignon, svampioner A  V 
Agaricus chantarellus  L. A  V 
Agaricus deliciosus  L. A  V 
Agaricus georgii  L. A  V 
Agaricus muscarius  L. A  V 
Agaricus proceus  Scop. A  V 
Agrimonia eupatoria  L. småborrar, åkermönja A  V 
Agrostemma githago  L. klint, klätt, röd klint, slätt, svart klint
Agrostis arundinacea  L. A  V 
Agrostis canina  L. brunven, hundven A  V 
Agrostis spica-venti  L. A  V 
Agrostis stolonifera  L. krypven A  V 
Aira aquatica  L. A  V 
Aira caespitosa  orth. var. A  V 
Aira canescens  L. A  V 
Aira flexuosa  L. A  V 
Aira montana  L.
Aira praecox  L. wårtåtel
Ajuga pyramidalis  L. käringruka, mjölkgubbar
Alaria esculenta  (L.) Grev. bågtång
Alchemilla alpina  L. fjällkåpa
Alchemilla vulgaris  L. sensu lato daggkåpa, daggskålar, dragblad, Marie kåpa, skåcka A  V 
Alisma plantago-aquatica  L. swalting
Allium arenarium  auct. non L.
Allium carinatum  L. gall-lök
Allium oleraceum  L. hundlök, änglök
Allium schoenoprasum  L. allwarlök, gräslök, purlök A  V 
Allium scorodoprasum  L. gräslök, kaipe, keipe, rockenboll, skogslök A  V 
Allium ursinum  L. rams, ramslök, sankt britelök
Allium vineale  L. sandlök
Alopecurus agrestis  L.
Alopecurus geniculatus  L. kärrkafle A  V 
Alopecurus myosuroides  Huds. renkafle
Alopecurus pratensis  L. råggräs, ängkafle A  V 
Alsine media  L. A  V 
Althaea officinalis  L. altéa A  V 
Alyssum incanum  L. A  V 
Amanita muscaria  (L.) Hook. flugswamp
Amaranthus blitum  L. amarant A  V 
Anagallis arvensis  L. röd aris A  V 
Anchusa officinalis  L. fåratungor, järnrot, oxtunga A  V 
Androsace septentrionalis  L. hillsko
Anemone hepatica  L. A  V 
Anemone nemorosa  L. hwitewé, hwitsippa, luk A  K  V 
Anemone pratensis  L.
Anemone pulsatilla  L.
Anemone ranunculoides  L. gulsippa
Anemone sylvestris  L. tofsippa
Anemone vernalis  L.
Angelica archangelica  L. angelika, botsk, fatno, qwanrot, rasi, urtas A  V 
Angelica sylvestris  L. akianbosk, björnloka, björnstut, myrstut, squattor, strättor, tjuton A  V 
Anthemis arvensis  L. hwitört, åkerkullor K  V 
Apera spica-venti  (L.) P.Beauv. kösa, ven, åkerven
Ascophyllum nodosum  (L.) Le Jol. knyltång, knöltång
Avenella flexuosa  (L.) Drejer backtåtel
Berteroa incana  (L.) DC. sandhwita
Calamagrostis arundinacea  (L.) Roth pipven, rörven
Cantharellus cibarius  Fr. chanterelle
Catabrosa aquatica  (L.) P.Beauv. kärrtåtel
Corynephorus canescens  (L.) P.Beauv. borsttåtel
Deschampsia cespitosa  (L.) P.Beauv. hargräs, jäger, tåtel, tåtål, täckt tåtel
Fontinalis  Hedw. lonkemossa
Fontinalis antipyretica  Hedw. lonkemossa A  V 
Fucus esculentus  L. A  V 
Fucus furcellatus  L. A  V 
Fucus nodosus  L. A  V 
Fucus ovinus  Gunnerus A  V 
Fucus saccharinus  L. A  V 
Fucus serratus  L. sågtång A  V 
Fucus vesiculosus  L. blåstång, hötter, klotång, klöter, knapptång, svintång A  V 
Furcellaria lumbricalis  (Huds.) J.V.Lamour. get-tång
Hepatica nobilis  Schreb. blåluk, blåsippa, blåwé, killingeblomma
Lactarius deliciosus  (L.) Gray riska
Lichen parietinus  L. A  V 
Lichen saxatlis  L. A  V 
Lichen stygius  L. A  V 
Lichen tartareus  L. A  V 
Melanelia stygia  (L.) Essl. blåkullelav
Ochrolechia tartarea  (L.) A.Massal. byttelet, örnlav, örnmossa
Palmaria palmata  (L.) Kuntze fårtång
Parmelia saxatilis  (L.) Ach. färglav, stenlav, stenmossa
Pulsatilla pratensis  (L.) Mill. fältsippa
Pulsatilla vernalis  (L.) Mill. mosippa, mowippa, tjälatuppa
Pulsatilla vulgaris  Mill. backsippa, oxöron, yxner
Saccharina latissima  (L.) C.E.Lane & al. söt-tång
Stellaria media  (L.) Vill. fetgräs, narf, narfgräs, narwe, nate, swingräs, wassarf, wattarf, wåtarf
Xanthoria parietina  (L.) Th.Fr. vägglav