Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S. 1898: Svensk flora för skolor II. Kryptogamer.
2:e uppl, F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [152]
 A   B   C   E   F   G   H   L   M   P   R   S   T   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agaricus  L. champignoner
Agaricus augustus  Fr. kungschampignon A  V 
Agaricus bulbiger  Alb. & Schwein. A  V 
Agaricus campestris  L. ängschampignon A  V 
Agaricus caperatus  Pers. A  V 
Agaricus capnoides  Fr.
Agaricus clypeolarius  Bull.
Agaricus columbetta  Fr. A  V 
Agaricus comtulus  Fr. A  V 
Agaricus cristatus  Bolton
Agaricus crustuliniformis  Bull.
Agaricus equestris  L. A  V 
Agaricus excoriatus  Schaeff.
Agaricus fascicularis  Huds.
Agaricus fastigiatus  Schaeff.
Agaricus flavobrunneus  Fr. A  V 
Agaricus gambosus  Fr. A  V 
Agaricus geophilus  Pers.
Agaricus geotropus  Bull.
Agaricus giganteus  Sowerby
Agaricus lacerus  Fr.
Agaricus lividus  auct. non Bull.
Agaricus marginatus  Batsch
Agaricus melleus  Vahl sensu lato A  V 
Agaricus muscarius  L.
Agaricus mutabilis  Schaeff. A  V 
Agaricus nebularis  Batsch A  V 
Agaricus nidulans  Pers.
Agaricus pantherinus  DC.
Agaricus penetrans  Fr.
Agaricus personatus  auct. non Fr. A  V 
Agaricus personatus ssp. anserinus  (Fr.) auct.
Agaricus picreus  Pers.
Agaricus proceus  Scop.
Agaricus prunulus  Scop.
Agaricus purus  Pers.
Agaricus rhacodes  Vittad.
Agaricus rimosus  Bull.
Agaricus rivulosus  Pers.
Agaricus rubens  Scop.
Agaricus rutilans  Schaeff.
Agaricus rutilans ssp. decorus  (Fr.) auct.
Agaricus semilanceatus  Fr.
Agaricus semotus  Fr. A  V 
Agaricus serotinus  Pers.
Agaricus silvaticus  Schaeff. blodchampignon A  V 
Agaricus silvicola  orth. var. A  V 
Agaricus sordidus  Schumach.
Agaricus squarrosus  Vahl
Agaricus sublateritius  Fr.
Agaricus sylvicola  (Vittad.) Peck snöbollschampignon
Agaricus tenacellus  auct. non Pers.
Agaricus terreus  Schaeff.
Agaricus ulmarius  Bull.
Agaricus vaginatus  Bull.
Agaricus velutipes  Curtis
Agaricus virosus  Fr.
Agaricus volvaceus  Bull.
Albatrellus confluens  (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar tufvig ticka
Albatrellus ovinus  (Schaeff.) Kotl. & Pouzar fårticka
Amanita  Pers. flugsvampar
Amanita muscaria  (L.) Lam. vanlig flugsvamp
Amanita rubescens  Pers. rodnande flugsvamp
Amanita vaginata  (Bull.) Lam. ringlös flugsvamp
Amanita virosa  (Fr.) Bertill. hvit flugsvamp
Armillaria  (Fr.) Staude honingsskifling
Boletus  L. rörsoppar
Boletus badius  (Fr.) Fr. A  V 
Boletus bovinus  L. A  V 
Boletus castaneus  Bull.
Boletus chrysenteron  Bull. A  V 
Boletus cyanescens  Bull.
Boletus edulis  Bull. läcker rörsopp A  V 
Boletus elegans  Schumach. A  V 
Boletus granulatus  L. A  V 
Boletus luteus  L. A  V 
Boletus piperatus  Bull.
Boletus subtomentosus  L. A  V 
Boletus variegatus  Sw. A  V 
Calocybe gambosa  (Fr.) Donk hofsvamp, vårmusseron
Cantharellus  Fr. kantareller
Cantharellus cibarius  Fr. A  V 
Chalciporus piperatus  (Bull.) Bataille skarp rörsopp
Chlorophyllum rhacodes  (Vittad.) Vellinga rodnande fjällskivling
Clavaria botrytis  Pers. A  V 
Clavaria flava  Schaeff. A  V 
Clitocybe  (Fr.) Staude plattskivlingar, trattskivlingar
Clitopilus prunulus  (Scop.) P.Kumm. mjölskifling
Collybia  (Fr.) Staude nagelskivlingar
Coprinus  Pers. bläcksvampar
Coprinus comatus  (O.F.Müll.) Pers. fjällig bläcksvamp A  V 
Cortinarius  (Pers.) Gray spindelskivlingar
Cortinarius cinnamomeus  (L.) Fr.
Cortinarius cinnamomeus ssp. semisanguineus  (Fr.) Romell
Cortinarius triumphans  Fr. A  V 
Craterellus  Pers. trumpetsvampar
Entoloma sinuatum  (Bull.) P.Kummer giftig rödskifling
Fistulina hepatica  (Schaeff.) With. oxtungsvamp
Fomes fomentarius  (L.) Fr. fnöskticka
Grifola frondosa  (Dicks.) Gray grenig ticka
Gyroporus castaneus  (Bull.) Quél. kastanjebrun rörsopp
Gyroporus cyanescens  (Bull.) Quél. blånande rörsopp
Hebeloma  (Fr.) P.Kummer gråskiflingar
Hydnum imbricatum  L.
Hydnum repandum  L. blek taggsvamp A  V 
Hypsizygus ulmarius  (Bull.) Redhead rund stockskivling
Lactarius  Pers. mjölkskiflingar
Lactarius deliciosus  (L.) Gray riska
Lactarius lactifluus  (L.) Quél. A  V 
Lactarius rufus  (Scop.) Fr. giftig brötling
Lactarius torminosus  (Schaeff.) Gray skäggig pepparling
Lactarius volemus  (Fr.) Fr. guldbrötling
Laetiporus sulphureus  (Bull.) Murrill svafvelgul ticka
Lenzites betulina  (L.) Fr.
Lenzites quercina  (L.) P.Karst.
Lenzites saepiaria  orth. var.
Lepiota  (Pers.) Gray fjällskivlingar
Lepista nuda  (Bull.) Cooke violett höstmusseron
Macrolepiota procera  (Scop.) Singer stolt fjällskivling
Marasmius  Fr. marasmier
Marasmius oreades  (Bolton) Fr. nejlikbrosksvamp A  V 
Piptoporus betulinus  (Bull.) P.Karst. björkticka
Polyporus betulinus  (Bull.) Fr.
Polyporus confluens  (Alb. & Schwein.) Fr.
Polyporus fomentarius  (L.) Quél.
Polyporus frondosus  (Dicks.) Fr.
Polyporus ovinus  (Schaeff.) Fr. A  V 
Polyporus squamosus  (Huds.) Fr. fjällig ticka
Polyporus sulphureus  (Bull.) Fr.
Russula  Pers. kremlor
Russula aeruginea  Fr. björkskogskremla A  V 
Russula aurata  (With.) Fr. A  V 
Russula aurea  Pers. guldkremla
Russula cyanoxantha  (Schaeff.) Fr. A  V 
Russula decolorans  (Fr.) Fr. grånande kremla A  V 
Russula decolorans ssp. flava  (Romell) Romell A  V 
Russula decolorans ssp. obscura  (Romell) Romell A  V 
Russula heterophylla  (Fr.) Fr. A  V 
Russula integra  (L.) Fr. A  V 
Russula lilacea  Quél. A  V 
Russula puellaris  Fr. A  V 
Russula vesca  Fr. A  V 
Russula virescens  (Schaeff.) Fr. ärggrön kremla
Russula xerampelina  (Schaeff.) Fr. sensu lato A  V 
Sarcodon imbricatus  (L.) P.Karst. fjällig taggsvamp
Sparassis  Fr. blomkålssvamp
Sparassis crispa  (Wulfen) Fr. A  V 
Suillus granulatus  (L.) Roussel grynig rörsopp
Suillus grevillei  (Klotzsch) Singer brandgul rörsopp
Suillus variegatus  (Sw.) Kuntze fräknig rörsopp
Tricholoma  (Fr.) Staude musseroner
Xerocomus subtomentosus  (L.) Quél. finluden rörsopp