Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lange, J. & Lange, M. 1964: Svampflora.
Nordisk Rotogravyr, Stockholm


Kopplade växtnamn  [92]
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   P   R   S   T   U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Albatrellus  Gray fårtickor
Bjerkandera adusta  (Willd.) P.Karst. svedticka
Bovista nigrescens  Pers. svartnande äggsvamp
Bovista plumbea  Pers. blygrå äggsvamp, liten äggsvamp
Bulgaria inquinans  (Pers.) Fr. limsvamp
Caloporus ovinus  (Schaeff.) Quél.
Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd jätteröksvamp
Cantharellaceae  J.Schröt. kantareller
Cantharellus cinereus  (Pers.) Fr. grå trumpetsvamp
Chlorociboria aeruginosa  (Oeder) C.S.Ramamurthi & al. sensu lato grönvedens skålsvamp
Chlorosplenium aeruginosum  (Oeder) De Not. sensu lato
Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar purpurskinn
Claviceps purpurea  (Fr.) Tul. mjöldrygesvamp
Cordyceps militaris  (L.) Fr. larvklubba
Craterellus cinereus  (Pers.) Pers. A  V 
Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & De Not. sensu lato skiktad dynsvamp
Elaphomyces granulatus  Fr. grynig hjortsvamp
Elaphomyces muricatus  Fr. vårtig hjortsvamp
Fomes annosus  (Fr.) Cooke
Fomes fomentarius  (L.) Fr. fnösketicka fnöske
Fomes marginatus  (Pers.) Fr.
Fomes pinicola  (Sw.) Fr.
Galactinia badia  (Pers.) Arnould
Gloeophyllum sepiarium  (Wulfen) P.Karst. vedmussling
Gloeoporus adustus  (Willd.) Pilát
Grifola  Gray tuvtickor
Grifola sulphurea  (Bull.) Pilát A  V 
Griphola  ortogr. var.
Gyromitra esculenta  (Pers.) Fr. stenmurkla
Gyromitra gigas  (Krombh.) Cooke blek stenmurkla
Helvella crispa  (Scop.) Fr. vit hattmurkla
Helvella lacunosa  Afzel. svart hattmurkla
Heterobasidion annosum  (Fr.) Bref. rotticka
Hydnaceae  Chevall. taggsvampar
Hydnellum aurantiacum  (Batsch) P.Karst. orangegul taggsvamp
Hydnellum caeruleum  (Hornem.) P.Karst. blå taggsvamp
Hydnellum concrescens  (Pers.) Banker zonerad taggsvamp
Hydnellum zonatum  (Batsch) P.Karst.
Inonotus hispidus  (Bull.) P.Karst. pälsticka
Inonotus radiatus  (Sowerby) P.Karst. alticka
Kretzschmaria deusta  (Hoffm.) P.M.D.Martin stubbdynsvamp
Lenzites betulina  (L.) Fr. björkmussling
Leucocortinarius bulbiger  (Alb. & Schwein.) Singer bleksporig spindling A  V 
Lycoperdon bovista  L. A  V 
Lycoperdon caelatum  Bull.
Lycoperdon excipuliforme  (Scop.) Pers. långskaftad röksvamp A  V 
Lycoperdon giganteum  Batsch A  V 
Lycoperdon hiemale  Bull.
Lycoperdon nigrescens  Pers. mörk röksvamp
Lycoperdon perlatum  Pers. vårtig röksvamp
Lycoperdon pratense  Pers. ängsröksvamp
Lycoperdon pyriforme  Schaeff. gyttrad röksvamp
Lycoperdon saccatum  Vahl
Lycoperdon umbrinum  Pers. umbrabrun röksvamp
Lycoperdon utriforme  Bull. skålröksvamp
Morchella conica  Pers.
Morchella elata  Fr. kägelmurkla
Morchella esculenta  (L.) Pers. stor toppmurkla
Peziza badia  Pers. mörkbrun skålsvamp
Peziza nigrella  Pers.
Phellodon melaleucus  (Fr.) P.Karst. svartvit taggsvamp
Phellodon niger  (Fr.) P.Karst. svart taggsvamp
Pseudoplectania nigrella  (Pers.) Fuckel svart vårskålsvamp
Pycnoporus cinnabarinus  (Jacq.) P.Karst. cinnoberticka
Ramaria flava  (Schaeff.) Quél. sensu lato höggul fingersvamp A  V 
Ramaria formosa  (Pers.) Quél. lömsk fingersvamp
Rhodophyllus  Quél.
Rhodophyllus lividus  (Quél.) Quél.
Rhodophyllus sinuatus  (Bull.) Quél.
Russula aeruginea  Fr. grönkremla A  V 
Russula alutacea  auct. non (Pers.) Fr. A  V 
Russula aurata  (With.) Fr. A  V 
Russula aurea  Pers. gullkremla
Russula claroflava  Grove gul björkkremla A  V 
Russula cyanoxantha  (Schaeff.) Fr. brokkremla A  V 
Russula decolorans  (Fr.) Fr. tegelkremla
Russula olivacea  (Schaeff.) Fr. läderkremla
Russula paludosa  Britzelm. storkremla A  V 
Russula vesca  Fr. kantkremla A  V 
Russula vinosa  Lindblad vinkremla A  V 
Russula violeipes  Quél. persikegul kremla A  V 
Russula virescens  (Schaeff.) Fr. rutkremla A  V 
Russula xerampelina  (Schaeff.) Fr. sensu lato hummerkremla, sillkremla A  V 
Scleroderma aurantium  (L.) Pers.
Scleroderma citrinum  Pers. allmän rottryffel
Stereum purpureum  Pers.
Thelephora palmata  (Scop.) Fr. busksvamp
Trametes  Fr. lädertickor
Trametes betulina  (L.) Pilát
Trametes cinnabarina  (Jacq.) Fr.
Tuber aestivum  Vittad. sommartryffel A  V 
Ustulina deusta  (Hoffm.) Lind