Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lundmark, H. & Marklund, H. 2009: Färgsvampar & svampfärgning.
Motagg Bokförlag


Kopplade växtnamn  [98]
 B   C   D   F   G   H   I   K   L   P   S   T   U   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Boletopsis grisea  (Peck) Bondartsev & Singer tallgråticka A  V 
Boletopsis leucomelaena  (Pers.) Fayod grangråticka A  V 
Boletus badius  (Fr.) Fr. A  V 
Boletus edulis  Bull. karljohan, stensopp A  V 
Boletus luridiformis  Rostk. blodsopp A  V 
Boletus pinophilus  Pilát & Dermek rödbrun stensopp, tallkalle A  V 
Boletus reticulatus  Schaeff. finluden stensopp A  V 
Boletus subtomentosus  L. A  V 
Bulgaria inquinans  (Pers.) Fr. limsvamp A  V 
Chalciporus piperatus  (Bull.) Bataille pepparsopp A  V 
Chroogomphus rutilus  (Schaeff.) O.K.Mill. rabarbersvamp A  V 
Coltricia perennis  (L.) Murrill skinnticka A  V 
Cortinarius anthracinus  (FR.) Sacc. purpurbrun spindling A  V 
Cortinarius armillatus  (Fr.) Fr. rödbandad spindling A  V 
Cortinarius bataillei  (M.M.Moser) Høil. orangespetsig spindling A  V 
Cortinarius bolaris  (Pers.) Fr. brokspindling A  V 
Cortinarius cinnabarinus  Fr. cinnoberspindling A  V 
Cortinarius cinnamomeoluteus  P.D.Orton videspindling A  V 
Cortinarius cinnamomeus  (L.) Fr. kanelspindling A  V 
Cortinarius colymbadinus  Fr. blåsippsspindling A  V 
Cortinarius cotoneus  Fr. olivbrun spindling A  V 
Cortinarius croceoconus  Fr. spetspucklig spindling A  V 
Cortinarius croceus  (Schaeff.) Gray gulskivig spindling A  V 
Cortinarius fervidus  P.D.Orton roströdskivig spindling A  V 
Cortinarius malicorius  Fr. grönköttig spindling A  V 
Cortinarius phoeniceus  (Vent.) Maire stor blodspindling
Cortinarius purpureus  auct. non (Pers.) Fuckel A  V 
Cortinarius sanguineus  (Wulfen) Fr. blodspindling A  V 
Cortinarius semisanguineus  (Fr.) Gillet rödskivig spindling A  V 
Cortinarius sommerfeltii  Høil. zonerad spindling A  V 
Cortinarius uliginosus  Berk. sumpspindling A  V 
Cortinarius venetus  (Fr.) Fr. olivspindling A  V 
Cortinarius violaceus  (L.) Gray sensu lato violspindling A  V 
Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & De Not. sensu lato skiktdyna A  V 
Fomes fomentarius  (L.) Fr. fnöskticka A  V 
Fomitopsis pinicola  (Sw.) P.Karst. klibbticka A  V 
Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat. platticka A  V 
Gloeophyllum sepiarium  (Wulfen) P.Karst. vedmussling A  V 
Gomphidius glutinosus  (Schaeff.) Fr. citronslemskivling A  V 
Gymnopilus penetrans  (Fr.) Murrill fläckig bitterskivling A  V 
Gymnopilus picreus  (Pers.) P.Karst. A  V 
Hapalopilus rutilans  (Pers.) P.Karst. lysticka A  V 
Hydnellum aurantiacum  (Batsch) P.Karst. orange taggsvamp A  V 
Hydnellum auratile  (Britzelm.) Maas Geest. brandtaggsvamp A  V 
Hydnellum caeruleum  (Hornem.) P.Karst. blå taggsvamp A  V 
Hydnellum concrescens  (Pers.) Banker zontaggsvamp A  V 
Hydnellum ferrugineum  (Fr.) P.Karst. dropptaggsvamp A  V 
Hydnellum geogenium  (Fr.) Banker gul taggsvamp A  V 
Hydnellum peckii  Banker skarp dropptaggsvamp A  V 
Hydnellum suaveolens  (Scop.) P.Karst. dofttaggsvamp A  V 
Hygrophoropsis aurantiaca  (Wulfen) Maire narrkantarell A  V 
Hygrophorus karstenii  Sacc. & Cub. äggvaxing A  V 
Hymenochaete rubiginosa  (Dicks.) Lév. rostöra A  V 
Hymenochaete tabacina  (Sowerby) Lév. kantöra A  V 
Hypholoma fasciculare  (Huds.) P.Kumm. svavelgul slöjskivling A  V 
Hypholoma lateritium  (Schaeff.) P.Kumm. tegelröd slöjskivling A  V 
Inonotus hispidus  (Bull.) P.Karst. pälsticka A  V 
Inonotus obliquus  (Fr.) Pilát sprängticka A  V 
Inonotus radiatus  (Sowerby) P.Karst. alticka A  V 
Inonotus rheades  (Pers.) Bondartsev & Singer rävticka A  V 
Ischnoderma benzoinum  (Wahlenb.) P.Karst. sotticka A  V 
Kretzschmaria deusta  (Hoffm.) P.M.D.Martin stubbdyna
Lactarius necator  (Bull.) Pers. svartriska A  V 
Laetiporus sulphureus  (Bull.) Murrill svavelticka A  V 
Panellus serotinus  (Pers.) Kühner A  V 
Paxillus atrotomentosus  (Batsch) Fr. A  V 
Peziza badia  Pers. brunskål A  V 
Phaeolus schweinitzii  (Fr.) Pat. grovticka A  V 
Phellinus chrysoloma  (Fr.) Donk granticka A  V 
Phellinus conchatus  (Pers.) Quél. sälgticka A  V 
Phellinus igniarius  (L.) Quél. eldticka A  V 
Phellinus lundellii  Niemelä björkeldticka A  V 
Phellinus nigricans  (Fr.) P.Karst. svart eldticka A  V 
Phellodon melaleucus  (Fr.) P.Karst. svartvit taggsvamp A  V 
Phellodon niger  (Fr.) P.Karst. svart taggsvamp A  V 
Phellodon tomentosus  (L.) Banker trattaggsvamp A  V 
Pholiota flammans  (Batsch) P.Kumm. svaveltofsskivling A  V 
Pholiota squarrosa  (Vahl) P.Kumm. fjällig tofsskivling A  V 
Phyllotopsis nidulans  (Pers.) Singer stinkmussling
Pisolithus arhizus  (Scop.) Rauschert ärtröksvamp A  V 
Pycnoporus cinnabarinus  (Jacq.) P.Karst. cinnoberticka A  V 
Sarcodon imbricatus  (L.) P.Karst. fjällig taggsvamp A  V 
Sarcodon squamosus  (Schaeff.) Quél. motaggsvamp A  V 
Sarcomyxa serotina  (Pers.) P.Karst. grönmussling
Scleroderma bovista  Fr. potatisrottryffel
Scleroderma citrinum  Pers. gul rottryffel A  V 
Suillus bovinus  (L.) Roussel örsopp A  V 
Suillus grevillei  (Klotzsch) Singer lärksopp A  V 
Suillus luteus  (L.) Roussel smörsopp A  V 
Suillus variegatus  (Sw.) Kuntze sandsopp A  V 
Tapinella atrotomentosa  (Batsch) Šutara sammetsfotad pluggskivling
Thelephora palmata  (Scop.) Fr. busksvamp A  V 
Thelephora terrestris  Ehrh. vårtöra A  V 
Tricholomopsis decora  (Fr.) Singer stubbmusseron A  V 
Tricholomopsis rutilans  (Schaeff.) Singer prickmusseron A  V 
Ustulina deusta  (Hoffm.) Lind A  V 
Xerocomus badius  (Fr.) Kühner brunsopp
Xerocomus subtomentosus  (L.) Quél. sammetssopp