Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
EU 2006: EG: Kommissionens beslut av den 9 februari 2006 om ändring av beslut 96/335/EG om sammanställning av en inventering och fastställande av en gemensam nomenklatur över de beståndsdelar som används i kosmetiska produkter.
Europeiska unionen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:097:0001:0528:SV:PDF


Kopplade växtnamn  [28]
 C   G   I   J   L   M   O   P   S   T   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Caesalpinia benthamiana  (Baill.) Herend. & Zarucchi
Glycine tomentella  Hayata A  V 
Iresine weberbaueri  Suess. A  V 
Juniperus osteosperma  (Torr.) Little, A  V 
Juniperus scopulorum  Sarg. A  V 
Lentinus edodes  (Berk.) Singer A  V 
Melia azedarach  L. A  V 
Ocotea quixos  (Lam.) Kosterm. A  V 
Opuntia cochenillifera  (L.) Mill. A  V 
Opuntia tuna  (L.) Mill. Opuntia tuna extract A  P  V 
Picea mariana  (Mill.) Britton & al. A  V 
Polygonum multiflorum  Thunb. A  V 
Pongamia pinnata  (L.) Pierre A  V 
Smilax china  L. A  V 
Sophora angustifolia  Siebold & Zucc. A  V 
Sophora flavescens  Aiton A  V 
Sparassis crispa  (Wulfen) Fr. A  V 
Speranskia tuberculata  (Bunge) Baill. A  V 
Sphacelaria scoparia  (L.) Lyngb. A  V 
Sphagnum magellanicum  Brid. A  V 
Spirodela polyrrhiza  (L.) Schleid. A  V 
Spirulina maxima  (Setch. & N.L.Gardner) Geitler A  V 
Spirulina platensis  (Nordst.) Geitler A  V 
Syzygium samarangense  (Blume) Merr. & L.M.Perry A  V 
Tanacetum annuum  L. A  V 
Trapa bicornis  Osbeck A  V 
Trapa japonica  Flerow A  V 
Vetiveria zizanioides  (L.) Nash A  V